کتاب / معرفی کتاب

رئیس بازی ( تجربه هایی از مدیریت فرهنگی )

معارفه / معارفه چیز خوبی است ، آدم خوشش می آید !کارتابل / کارتابل شکل آکاردئون است ...

معارفه /  معارفه چیز خوبی است ، آدم خوشش می آید !  

کارتابل /  کارتابل شکل آکاردئون است .

معزول /  اگر از همان روز اول ، به همه نگویی که همه را ابقاء خواهی کرد و بالاترین تغییرات ، جابجایی ها است ؛ بساطی درست خواهد شد که بیا و ببین .

متهم  /  وظیفه کسانی که در بخش مراقبت زحمت می کشند ، آگاهی دادن به مدیر است که انتخابش را دریابد .

جابجایی  /  آدمهای توانمند ، متفاوت هستند .

دلگرمی  /  یکی از شانسهای بزرگی که ممکن است سراغ یک مدیر فرهنگی بیاید ...

سفارش  /   مسئول دفتر ، آدم مهمی است .

شأن  /  چه کار میشود کرد ... وقتی که کسی که بزرگتر از سن خودت ، زیر دست تو قرار گرفته و مدیر فرهنگی نیست .

تلف وقت   /   جلسه ، پدیده عجیبی است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ خوانده